Z dziennika pokładowego
V5323 - część trzecia

Udostępniona do wiadomości publicznej część sprawozdania z badania członków załogi V5323 po powrocie z misji eksploracyjnej sektora T34/ZSU57/Cip/Cip (dalej nazywany: rejon Alfacentauri) dokonanego przez kapłana szturmowego jednostki Zofię_Pe wraz z zespołem techniczno - medycznym.

[...]Podczas wykonywania lotu rekonesansowego w rejonie Alfacentauri oboje piloci biorący udział w misji doznali specyficznych zaburzeń neurologiczno-psychicznych. Przypuszczalnymi przyczynami tych zdarzeń było szereg wysoce niedogodnych warunków, rzutujących negatywnie na psychikę ludzką. Należy tu wymienić czynniki takie jak, pozbawienie snu, przez dłuższy okres czasu, duże natężenie stresu wynikające z odbywania misji w niezbadanych dotąd obszarach przestrzeni kosmicznej, oraz wyjątkowo długo trwająca rozłąka z rodzinami, które jak wiadomo stanowią podstawową, poza forum WRP, komórkę społeczną, warunkująca prawidłowe funkcjonowanie psychiki człowieka[...]

Dokonane przeze mnie oględziny maszyn, jak i wnikliwe przejrzenie nagrań filmowych oraz zapisu czarnych skrzynek, nie dostarczyło żadnych dowodów rzekomego zaatakowania przez obcych. Stan psychiczny pilotów podczas odbywania misji spowodował zbiorowe halucynacje, oraz mylne odebranie grupy planetoid jako niezidentyfikowanych obiektów latających (dalej nazywane: NOL)[...]

Sporą rolę w tym zajściu mogła odegrać utrzymywana, między pilotami, łączność radiowa, oraz sugestywne, wzajemne oddziaływanie wypowiedzi pilotów na ich psychikę. Wyrażając się jaśniej, acz mniej fachowo, "chłopaki se nakręciły złego tripa"[...]

Obecny stan obu pilotów jest stabilny oraz systematycznie ulega poprawie. Nie istnieje żadne zagrożenie trwałego uszczerbku na zdrowiu, czy psychice. Jednak nadal obserwujemy niepokojące nas agresywne reakcje na widok potraw typu kopytka, pieczeń z karkówki czy kapusta biała zasmażana. Może to być wynikiem zbyt częstego oglądania "Madagaskar Reality Show", gdzie potrawy tego typu występują nagminnie. Tłumaczyło by to dość specyficzny kształt jaki przybrały domniemane NOL[...]

W myśl proponowanej przeze mnie terapii szokowej karkówka oraz kapusta będą podawane nadal, aż do całkowitego oswojenia się z ich widokiem. W takim przebiegu leczenia, pacjenci powinni odzyskać całkowitą wydolność psychofizyczną w terminie od 7 do 10 dni. Czas terapii może zostać przedłużony do 16 dni, jeżeli piloci nadal będą wykazywali paranoiczne skłonności podczas oglądania MRS oraz serialu "Star Trek – Któryś tam układ słoneczny dalej", objawiające się nerwowym obgryzaniem paznokci.

Dodatkowo zaleciłem zajęcia terapeutyczno - uspokajające w postaci odmawiania różańca, kadisz oraz naśladowania muezinów w 34 językach stosowanych w obszarze WRP, oraz indywidualnie dla podporucznika Droożdż’a - języku Tybetańskim. Gdy i to okaże się nieskuteczne, wtedy przystąpię do odprawiania egzorcyzmu połączonego z podawaniem preparatów torfowych "Toupa", z herbatą z melisy dla uspokojenia nerwów[...]

Oględziny sprzętu wykazały trafienie w lewy silnik orbitalnego myśliwca podporucznika Droożdż’a, oraz uszkodzenie poszycia maszyny. Uszkodzenia te spowodowane zostały jednak ogniem przyjacielskim, czyli wzajemnym ostrzelaniem pilotów[...] Widoczne na zdjęciach przekłamania powstały z, nie do końca, wyjaśnionych przyczyn. Każą jednak sądzić, iż są wynikiem projekcji halucynacji żołnierzy oraz nieprzewidzianie wysokim poziomem promieniowania magnetycznego w rejonie Alfacentauri.

Uszkodzenia filmu i czarnych skrzynek uniemożliwiają niestety, dokładne, rzetelne i w stu procentach wiarygodne odtworzenie przebiegu misji[...]

Wnioskuję zatem aby kolejną misję badawczą w rejonie Alfacentauri, przeprowadzić po wcześniejszym przygotowaniu żołnierzy psychicznie do trudnych sytuacji, jakie mogą spotkać ich w przestrzeni kosmicznej. Zalecam w przeddzień kolejnych misji, aby każdy członek załogi rzucił na tacę w kościele od 100 do 10000 Polskich Złotych i obejrzał nagrania z odbytej właśnie misji, dla uniknięcia kolejnych takich wypadków podczas misji.

Zofia_Pe, kadet 3 Eskadry Myśliwców Orbitalnych - V5323 - nr 9364

Barsztik, Zofia_pe