Akademia Gwiezdna
im. Mikołaja Kopernika

Zajęcia Ogólne (przez które przechodzą wszyscy kadeci)

Ćwiczenia Sprawnościowe

Kadeci uczący się w Akademii Gwiezdnej, jak przystało na prawdziwego żołnierza, muszą dbać o swoją kondycję, dlatego też 2 razy dziennie (rano zaraz po pobudce i po południu) odbywa się godzinny trening, na którym wykonują ćwiczenia utrzymujące ich w należytej kondycji.

Przystosowanie się do Życia w Przestrzeni Kosmicznej

W odpowiednich salach, w których symulowane są warunki panujące w próżni, kadeci uczą się jak poruszać się w skafandrze. Dodatkowo ostatnie 6 miesięcy przeznaczone na szkolenie w AG kadeci spędzą na stacji bojowej „Kopernik II” gdzie będą przyzwyczajać się do panujących tam warunków (wyjątek stanowią ci kadeci, którzy zostać mają dowódcami okrętów).

Nawigacja Gwiezdna i Podstawy Astronomii

Przyszli oficerowie dowodzący statkami oraz myśliwcami muszą opanować zarówno umiejętność nawigacji w oparciu o mapy gwiezdne jak i o „charakterystyczne elementy przestrzeni”(np. układ/położenie planet, gwiazd, itp.). Jest to jedna z trudniejszych do opanowania umiejętności, której trzeba poświęcić dużo czasu nie tylko w ramach zajęć w akademii, ale również pewien czas wolny.

Równolegle z zajęciami z nawigacji prowadzone są zajęcia z astronomii, w czasie których kadeci zapoznają się podstawowymi zagadnieniami z tej dziedziny.

Obsługa Broni Ręcznej

Każdy kadet uczy posługiwać się osobistym fazerem oraz lekką rusznicą laserową HK - 116. Obie bronie są bardzo łatwe w obsłudze, oraz niezawodne w każdych warunkach*.

*tak jak każdy sprzęt w wojsku dostarczył je najtańszy kontrahent

Podstawy Taktyki i Strategii

Kadeci w trakcie tych zajęć zapoznają się z teoretyczną stroną działań wojennych na poziomie taktycznym i strategicznym – zajęcia skupiają się na wykładach w czasie których najlepsi teoretycy PMG uczą kadetów jak efektywnie dowodzić podległymi jednostkami.

Historia Działań Wojennych PMG

W trakcie tych zajęć przyszli oficerowie zapoznają się z szczegółami wszystkich akcji przeprowadzonych przez PMG na przestrzeni lat. Dzięki czemu kadeci będą wiedzieć, jakich błędów się wystrzegać.

Zajęcia z Psychologii

Głównym celem tych zajęć jest nauczenie przyszłych dowódców łatwego porozumiewania się ze swoimi podwładnymi, oraz utrzymywania morale podwładnych na odpowiednio wysokim poziomie w czasie sytuacji kryzysowych.

 

Zajęcia Specjalistyczne

Pilotaż Myśliwców i Bombowców

Ci kadeci, którzy szkolą się na pilotów, przechodzić będą dodatkowe szkolenia w zakresie pilotażu myśliwców. Główną część zajęć stanowią zajęcia na symulatorach oraz pilotaż w myśliwców ćwiczebnych w atmosferze ziemskiej.

Dowodzenie Statkami Kosmicznymi

Szczęśliwcy, którym dane będzie dowodzenie jednostkami większymi niż myśliwce lub bombowce, muszą przejść roczne przeszkolenie na odpowiednich jednostkach ćwiczebnych w czasie którego poznają jak dowodzić lekkimi oraz średnimi okrętami.

Obsługa Zaawansowanej Broni Ręcznej

Jednostki szturmowe piechoty PMG uczą się obsługi ciężkiej rusznicy laserowej M – 570LU, a także ręcznej wyrzutni rakiet „Możajski”. Ćwiczenia prowadzone są 3 razy w tygodniu, na strzelnicy znajdującej się na najniższych poziomach Akademii.

Obsługa Pojazdów Naziemnych

Jednostki naziemne PMG to nie tylko piechota, lecz także pojazdy i maszyny takie jak czołgi czy MECHy. Również w tym wypadku AG szkoli odpowiednich ludzi, którzy w przyszłości będą walczyć na obcych planetach o lepsze jutro swojej ojczyzny.

Systemy Informatyczne

W trakcie tych zajęć szkoleni są przyszli oficerowie łączności oraz kontrwywiadu informatycznego. O ile można się z łatwością domyślić, co takiego robić będą oficerowie łączności to z oficerami kontrwywiadu może być trudniej, bo mają nie tylko chronić systemy komputerowe okrętów kosmicznych, lecz również penetrować systemy agresorów.

Technika

PMG musi zadbać o odpowiedni stan swojego wyposażenia, z tego też powodu personel techniczny zawsze musi doskonale znać się na tym, co robi i nigdy nie może pozwolić sobie na pomyłkę. Zajęcia te przeznaczone są dla tych, którzy służyć będą PMG jako personel techniczny zarówno na Ziemi, jak i w przestrzeni kosmicznej.

Sir Morgoth